Enerji Planlama Uzmanlığı

Ekonomik Değerlendirme,teknik ve ticari modelleme

Mühendislik ve tasarım – elektrik ve sivilŞebeke bağlantısı tasarımı ve optimizasyonu

İzinler – planlama, şebeke, çevre vb.

Finansman

Tedarik

Proje

İnşaatı ve risk yönetimi

Sağlık, emniyet, kalite ve çevre yönetimi (SEÇK)

Devreye alma

Çalışma, bakım ve tesis yönetimi

Şebeke dengeleme hizmetleri, tedarik ve kümeleme

Proje Yönetim ve Mühendislik

Bölgesel iklim verilerinin doğru belirlenip simule edilmesi

Araziye ve çatıya göre saha düzenlenmesi

Yerleşim planı ve sistem tasarımı yapılması

Üretim yüzdelerinin ve değerlerinin belirlenmesi

Çevre şartlarına ve sistem tasarımına göre gölgeleme analizlerinin yapılması    

Bütçe imkanlarının oluşturulması ve amortisman hesabının yapılması

Proje çizimi ve uygulama yönteminin oluşturulması

İş planının yapılması ve kullanılacak ekipmanların belirlenmesi

Ürünlerin tedarik edilmesi

Lojistik işlemlerinin yürütülmesi ve sahaya sevkiyatı

Sistemin iş planı ve ve tasarıma göre kurulması

Ön kontrollerinin ve testlerinin yapılması sistemin devreye alınması

Proje Sonrası Hizmetler

Projenin işletilmesi

Bakımlarının yapılması

Sistem verimliliğinin uzaktan takibi

Sistem verimliliği ve üretim değerlerinin raporlanması